background

Project Mediakunst op Wikipedia

Het samenwerkingsproject Mediakunst op Wikipedia is een initiatief van LIMA. De project partners zijn Wikimedia Nederland, Stedelijk Museum Amsterdam, Van Abbemuseum, Frans Hals Museum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het gemeenschappelijke doel: mediakunstenaars en en hun werken zichtbaarder maken voor het publiek. Het project loop drie jaar, de publieke launch was op 30 september 2021.

Mediakunst op Wikipedia

Dit driejarige project heeft als doel om mediakunst uit Nederlandse collecties toegankelijker te maken voor een breed publiek door actief gebruik te maken van Wikipedia en samen te werken met de Wikipediagemeenschap. Tijdens de looptijd van het project wordt beoogd 500 Wikipedia-artikelen te schrijven over mediakunstenaars uit de collecties van Stedelijk Museum Amsterdam, RCE, LIMA en Van Abbemuseum. Deze artikelen ontstaan doordat wij zogenaamde schrijfmiddagen organiseren. 

Schrijfmiddagen

Om de inhoud voor de artikelen te verzamelen, organiseert iedere partner samen met LIMA en een universitaire partner twee (of meer) schrijfsessies per jaar. Iedere partner kan een thematische focus kiezen die aanhaakt op hun eigen collectiebeleid. De eerste twee schrijfsessies met het RCE hebben reeds plaatsgevonden. Hier lag de focus bijvoorbeeld op vrouwelijke kunstenaars in de collectie. Van Abbemuseum organiseerde in het najaar van 2021 een drietal sessies i.s.m. Universiteit Utrecht en Open Universiteit, die de opdracht hebben opgenomen in hun curriculum. Het Stedelijk Museum Amsterdam organiseerde in maart 2022 een publieke schrijfmiddag ism de Vrije Universiteit Amsterdam met als vertrekpunt kunstenaars en hun werken uit de Time Based Art Collectie van het museum.

In 2022 en 2023 zullen er aanvullend aan deze schrijfmiddagen ook internationale en publieke sessies georganiseerd worden. De internationale sessies organiseren wij samen met o.a. Transmediale Berlijn, ZKM (Zentrum für Kunst und Medien, Karlsruhe, Duitsland), Hek Basel en ARS Linz. De publieke schrijfmiddagen in Nederland plannen wij in samenwerking met o.a. openbare bibliotheken en Baltan Laboratories die over brede en aanvullende netwerken beschikken.

Door met deze verschillende partners en hun aanvullende inhoudelijke netwerken samen te werken willen wij een zo breed mogelijk spectrum van mediakunst op wikipedia spiegelen. 

De geredigeerde Wikipedia-artikelen worden middels een technische koppeling als kunstenaarsbiografieën zichtbaar gemaakt in mediakunst.net

Linked open data

Voor een stevige representatie op Wikipedia, is het invoeren van gegevens in Wikidata van groot belang. Wikidata is de referentiedatabase onder Wikipedia; hierin wordt enkele gepubliceerde data weergegeven. Tijdens het project wordt onder leiding van een dataspecialist metadata over mediakunst, mediakunstenaars en mediakunstwerken vrijgegeven via Wikidata om het schrijven van de Wikipedia-artikelen te ondersteunen. Dit is een unieke kans om metadata gecontroleerd en online toegankelijk te maken als linked open data, wat bijdraagt aan het vergroten van de zichtbaarheid van de collecties. Bij dit traject zijn diverse nationale en internationale kennispartners bij betrokken, waaronder NDE, DEN, ZKM (Zentrum für Kunst und Medien, Karlsruhe, Duitsland) en Meemoo (voorheen PACKED, België).

Ons doel
Dat het project gedurende de looptijd door een tal betrokken verinnerlijkt wordt en de cyclus van het schrijven van content zich verduurzaamt - ook na de officiële afloop van het project. 

Contact LIMA

Mascha Ihwe (pr)